GesitPlus

046 410 60 33

INFO@GESITPLUS.NL

DAALSTRAAT 23, 6165 TH GELEEN

LOGO-GESITPLUS

Bezoek aan Rolduc in Kerkrade op 28 oktober 2022

Soos-bezoek ROLDUC 28-10-2022

Na de vele activiteiten van profane aard werd het tijd voor iets met een meer stichtend karakter:
de AC koos hiervoor een bezoek aan de Abdij van Rolduc.
Dat deze keuze de volle waardering genoot werd bewezen door het ruime aantal van meer dan dertig personen dat hieraan deelnam.
Het vroege uur van verzamelen en vertrek vanaf het OLVrouweplein deed geen afbreuk aan de vrolijke, edoch gespannen gezichtjes van de deelnemers.
Na carpooling vertrok de ploeg door een zonovergoten landschap naar Kerkrade, op zoek naar de abdij. Na het binnendruppelen van de groepjes werden
we ontvangen door onze vriendelijke gidsen, die middels een film, gelardeerd met een smeuïg verhaal in het kort een duidelijk beeld van de geschiedenis
van het object en z’n bewoners presenteerden.
Na afloop werden we verdeeld in twee groepen: elk begeleid door, zoals al snel bleek, zeer bevlogen en ter zake kundige gidsen, die een aantal ruimtes
toonden met een daarbij behorend verhaal.
Zo kwamen o.a. aan de orde de bisschopskamer, de “gehalveerde” bibliotheek in rococo stijl, de romaanse kerk, die de nodige transformaties van stijl doormaakte,
en haar indrukwekkende crypte met in haar graftombe het karkas van een transgender avant la lettre, en niet onvermeld mag worden de prachtige akoestiek, die
dankzij onze bekende lead-zanger Harrie hoorbaar werd middels een onbekend werk, gezongen in C grote terts, plotseling vanuit de ondergronds holte de kerk in geslingerd werd.

Groots!

Lovend over de excursie toog het gezelschap na afloop naar de refter om aldaar onder het nuttigen van een eenvoudige maar lekkere en voedzame lunch elkaars bevindingen van deze geslaagde dag onderling te wisselen.

Voldaan keerde het gezelschap huiswaarts en daalde de rust weer over het oude Rolduc neer.

Bart Martens.

De foto’s zijn HIER te bekijken.

Scroll to Top