GesitPlus

046 410 60 33

INFO@GESITPLUS.NL

DAALSTRAAT 23, 6165 TH GELEEN

LOGO-GESITPLUS

Bericht van het bestuur, In Memoriam boek 12 juli 2021

Beste leden van de Soos,

In de voorbije maanden is aandacht gegeven door het bestuur aan het archief en in het bijzonder aan het In Memoriam boek. We hebben als soos de gewoonte om stil te staan bij leden die ons ontvallen zijn. Het bestuur vraagt hierbij aan een van de leden om een In Memoriam te maken en dit op te nemen in het boek.
Met dank aan Math, Bart en Hub zijn de laatste aanvullingen gemaakt en opgenomen in het boek. Het boek is beschikbaar en in te zien via de secretaris en belangstellenden kunnen hiervoor contact met Theo opnemen.

Namens het bestuur,
Thijs
Scroll to Top